1. Загальні положення

1.1. Справжнє Угода (далі - Угода) відноситься до сайту ТОВ «Юридична компанія «ENTIRE» (далі по тексту - ЮК «ENTIRE»), розташованому по WEB-адресою https://entire.com.ua/.

1.2. Сайт ЮК «ENTIRE» (далі - Сайт) є власністю ЮК «ENTIRE».

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту ЮК «ENTIRE» (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

 1. Визначення термінів

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди в такому значенні:

2.1.1. Entire.com.ua - сайт, що містить інформацію про юридичні послуги, дозволяє здійснити вибір і (або) замовлення тієї чи іншої послуги, що надається ЮК «ENTIRE».

2.1.2. Адміністрація Сайту - співробітники ЮК «ENTIRE», уповноважені на управління Сайтом, що діють від імені ЮК «ENTIRE».

2.1.3. Користувач сайту ЮК «ENTIRE» (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою WEB-мережі і використовує Сайт та його функції.

2.1.4. Зміст сайту ЮК «ENTIRE» (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти статей, їх назви, передмови, анотації, ілюстрації, назви товарних знаків, логотипи, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

 1. Предмет згоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до послуги, що надаються.

3.1.1. ЮК «ENTIRE» надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів) на Сайті:

 • можливість замовити послугу юриста онлайн;
 • доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом скачування і перегляду контенту;
 • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і додані в подальшому додаткові послуги (сервіси) Сайту.

3.2. Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту і використовуючи його функціонал Користувач вважається акцептувати цю Угоду.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

 1. Права та обов'язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, шляхом внесення односторонніх змін в цю Угоду, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами.

4.2.3. Задавати будь-які питання, які стосуються послуг Сайту.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Чи не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.6. Не застосовувати препарат сервіси Сайту з метою:

4.3.7.1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон.

4.3.7.3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.4. ущемлення прав меншин.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

4.4.2. Будь-якими своїми діями порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

 1. Використання сайту

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

 1. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 1. Порушення умов угоди користувача

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 1. Вирішення суперечок

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4. Будь позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом встановленого законодавством України позовної давності після виникнення підстав для позову, в тому числі захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту.

 1. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.