Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з оформлення Індивідуальної ліцензіїНБУ на здійснення інвестицій за кордон – в Києві, Київській області та по всій Україні за найнижчими цінами та в мінімальні терміни. Незаперечним нашою перевагою є САМА НИЗЬКА ЦІНА І ВЕЛИКИЙ ДОСВІД в ліцензуванні та юридичному супроводі діяльності, пов'язаної з переказом коштів за межі України.

Индивидуальная Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції – це документ, який дозволяє резидентам (фізичним або юридичним особам) законно здійснювати переказ грошових коштів за межі території України,  тобто здійснювати інвестиції за кордон.

Індивідуальне ліцензування НБУ в Україні у 2023

Законодавство визначає інвестиції за кордон – як валютну операцію, яка передбачає вкладення суб’єктами інвестицій валютних цінностей в об’єкти інвестиції за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Згідно із законодавством України для діяльність на здійснення інвестицій за кордон необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ на здійснення інвестицій за кордон.

Правове регулювання

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон»;
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»;
 • Постанова Правління НБУ № 61 від 30.01.2015 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України.

Відповідальність за відсутність індивідуальної ліцензії НБУ

За здійснення операцій з валютними цінностями, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестицій за кордон передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.

Умови видачі ліцензії індивідуальної ліцензії НБУ

Індивідуальна ліцензія НБУ передбачена для здійснення наступних видів інвестування за кордон:видається на такі види інвестицій за кордон:

 • Придбання нерухомого майна за межами території України (капітальна інвестиція).
 • Створення юридичних осіб на території інших держав (пряма фінансова інвестиція).
 • Придбання корпоративних прав іноземних підприємств (пряма фінансова інвестиція).
 • Придбання цінних паперів іноземних емітентів (портфельна фінансова інвестиція).

Індивідуальна ліцензія НБУ видається на строк, необхідний для здійснення інвестиції за кордон.

Вартість державного платежу індивідуальної ліцензії НБУ

Вартість обов'язкового державного платежу за індивідуальну ліцензію Національного банку України на здійснення інвестування за кордон становить 3 560,00 гривень.

Державні платежі за ліцензії вносяться до подачі заяви.

Процедура оформлення ліцензії з ЮК «Інтаєр»

Наша компанія готова надати Вам комплекс послуг з отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення інвестиції за кордон.

Пакет послуг з реєстрації
Індивідуальної ліцензії НБУ

 1. Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності та порядку одержання індивідуальної ліцензії.
 2. Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон.
 3. Подача пакету документів.
 4. Отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення інвестиції за кордон.

Ціна і термін отримання індивідуальної ліцензії НБУ

Вартість послуги – від 11000 грн.

Термін виконання – від 30 робочих днів

Зазначений строк ліцензування є базовим і відраховується з моменту подачі документів.

Обов'язкові державні платежі сплачуються окремо в залежності від суб'єкта отримання ліцензії.

Документи для отримання індивідуальної ліцензії НБУ

Документи, необхідні для фізичних осіб

 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів, договір купівлі-продажу нерухомого майна тощо), що є підставою для здійснення інвестиції за кордон;
 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти (в разі прямого інвестування);
 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об’єкта інвестування), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал тощо (в разі прямої інвестиції);
 • Копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника;
 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об’єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об’єктів нерухомості тощо). НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ у випадку здійснення прямої інвестиції;
 • Оригінал або копію звіту про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості об’єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб’єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об’єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об’єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об’єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, які зазначені, засвідчуються суб’єктом оціночної діяльності або нотаріальною.
 • ! Важливо: У випадку здійснення інвестиції на суму більше 10000 євро додатково подається: Копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про одержання) та якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менша ніж сума інвестиції – копії податкових декларацій ( з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції.

Документи, необхідні для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів, договір купівлі-продажу нерухомого майна тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;
 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти (в разі прямої інвестиції);
 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об’єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал тощо. (разі здійснення прямої інвестиції);
 • Виписка з ЄДРПОУ з інформацією про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку;
 • Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об’єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об’єктів нерухомості тощо). НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ у випадку здійснення прямої інвестиції;
 • Оригінал або копію звіту про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості об’єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб’єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об’єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об’єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об’єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, які зазначені, засвідчуються суб’єктом оціночної діяльності або нотаріальною.
 • Довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя) або щодо структури активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступником) заявника та відбитком його печатки.
 • ! Важливо: У випадку здійснення інвестиції на суму більше 10000 євро додатково подається: Інформація контролюючого органу про стан виконання обов’язків заявника як платника податків.

Завдяки співпраці з нашою компанією Ви зможете заощадити свій час і позбавитеся від необхідності багаторазово відвідувати державні інстанції та заповнювати безліч юридичних документів для отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення інвестицій за кордон. Все це зроблять за Вас наші кваліфіковані юристи з гарантією якісного результату.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!