Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з оформлення Ліцензії на медичну практику в Києві, Київській області та по всій Україні за найнижчими цінами та в мінімальні терміни. Незаперечним нашою перевагою є САМА НИЗЬКА ЦІНА І ВЕЛИКИЙ ДОСВІД в ліцензуванні та юридичному супроводі даної діяльності.

Медична практика - вид господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, що здійснюється закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання медобслуговування та видів медичної допомоги, визначених законом.

Ліцензування медичної практики в Україні в 2023

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» медична практика підлягає ліцензуванню.

Органом ліцензування цієї діяльності є Міністерство охорони здоров'я України.

Господарська діяльність з медичної практики може провадитися зареєстрованими в установленому законодавством порядку юридичними особами, які створили заклад охорони здоров’я та фізичними особами-підприємцями, за умови отримання ліцензії на даний вид діяльності.

Медичною діяльністю можуть займатися тільки особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, які встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117).

Під медичною допомогою розуміють діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямовану на діагностику, профілактику, лікування та реабілітацію у зв'язку з отруєннями, хворобами, травмами і патологічними станами, в тому числі у зв'язку з вагітністю та пологами.

Ліцензія на медичну практику є безстроковою.

Правове регулювання ліцензування

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2105 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;
 • Постанова КМУ № 285 від 02.03.2016р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики";
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я».

Відповідальність за порушення законодавства при здійсненні медичної практики

Адміністративна відповідальність за здійснення даної діяльності без ліцензії (штраф від 17 000 гривень до 34 000 гривень з конфіскацією продукції, знарядь виробництва, сировини та грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, або без такої);

Кримінальна відповідальність за незаконну лікувальну діяльність, якщо це призвело до тяжких наслідки для хворого (виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років).

Умови видачі ліцензії

Ліцензіати зобов'язані надавати послуги відповідно до  вимог до здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я.

Організаційні, кваліфікаційні, спеціальні вимоги до медичної практики встановлені Ліцензійними умовами, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я і є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють медичну практику.

Медична практика здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за умови:

 • наявності приміщень, які відповідають встановленим санітарним нормам і правилам;
 • наявності обладнання, приладів, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені);
 • укомплектованості персоналом (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою), який відповідають кваліфікаційним вимогам ліцензійних умов;
 • дотримання вимог щодо атестації медичних і фармацевтичних працівників;
 • проходження медичними та фармацевтичними працівниками обов'язкових медичних оглядів;
 • наявності входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Заклади охорони здоров'я зобов'язані призначити керівника, який повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 1. Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина".
 2. Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією по "Організації та управління охороною здоров'я".
 3. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).
 4. Наявність сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
 5. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Фізична особа-підприємець може приймати на роботу лікарів, і навіть без профільної освіти отримати ліцензію на медичну практику.

Лікар – особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина"; спеціалізацію за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації) і сертифікат лікаря-спеціаліста.

Провізор – особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація", "Технології парфумерно-косметичних засобів"; спеціалізацію за фахом "Провізор загального профілю", "Провізор-косметолог" (інтернатура, курси спеціалізації) і сертифікат провізора-спеціаліста.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють медичну практику, повинні затвердити перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам.

Використання одного кабінету, в якому здійснюється медична практика, за різними функціональними призначеннями не допускається.

Медтехніка та вироби медичного призначення застосовуються в медичній практиці виключно після їх державної реєстрації.

Ліцензіат повинен розмістити за місцем здійснення господарської діяльності з медичної практики в доступному для споживача місці таку інформацію:

 • вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання або ПІБ фізичної особи - підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) і режим роботи;
 • копію ліцензії та копію виписки з Єдиного державного реєстру, акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування понад два роки);
 • перелік лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, за якими проводиться медична практика;
 • копію свідоцтва про атестацію лабораторії (за наявності);
 • перелік та вартість послуг, що надаються пацієнтам;
 • відомості про керівництво (ПІБ керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (ПІБ, посади, категорії);
 • книгу відгуків і пропозицій громадян.

Розташування окремих кабінетів закладу охорони здоров'я за його межами без створення філії (відділення) і призначення керівника (завідувача) не допускається.

Вартість державного платежу за ліцензію

Вартість обов’язкового державного платежу за ліцензію на медичну практику складає один прожитковий мінімум для працездатних осіб, а саме: з 1 січня 2023 року – 2589 грн.

Процедура оформлення ліцензії з ЮК «ENTIRE»

Наша компанія готова надати Вам комплекс послуг з отримання ліцензії на медичну практику.

Пакет послуг з реєстрації
Ліцензії на медичну практику

 1. Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності і порядку отримання ліцензії на медичну практику;
 2. Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання ліцензії на медичну практику;
 3. Подача пакету документів;
 4. Отримання ліцензії на медичну практику.

Ціна і термін оформлення ліцензії

Вартість послуги:

 • для юридичної особи – 12000 грн.
 • для фізичної особи-підприємця – 8000 грн.

Термін виконання – 14 робочих днів

Зазначений строк оформлення ліцензії є базовим і відраховується з моменту подачі документів.

Документи та інформація, яка необхідна для отримання ліцензії

 • Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, завірена підписом керівника та печаткою згідно з оригіналом;
 • Засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем здійснення діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • Інформація про приміщення, медтехніку, методи, які використовуються в медичній практиці;
 • Документи, що підтверджують відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам персоналу і стаж роботи за фахом;
 • Наказ про призначення керівника (для юридичних осіб) - копія, завірена печаткою даного закладу охорони здоров'я;
 • Копія договору оренди або свідоцтва про право власності на виробниче приміщення;
 • Копія статуту.

Завдяки співпраці з нашою компанією Ви зможете заощадити свій час і позбавитеся від необхідності багаторазово відвідувати державні інстанцій і заповнювати безліч юридичних документів для оформлення ліцензії на медичну практику. Все це зроблять за Вас наші кваліфіковані юристи з гарантією якісного результату.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!