Юридична компанія «ENTIRE» надає послугу Продовження посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку. Наші переваги – індивідуальний підхід та найменша ціна.

Подача заяви для подовження посвідки на тимчасове проживання іноземцем або особою без громадянства здійснюється особисто або через представника на підставі довіреності.

Іноземець або особа без громадянства отримує продовжену посвідку на тимчасове проживання особисто.

Документи для подовження посвідки на тимчасове проживання

Для отримання посвідки на тимчасове проживання необхідно подати в територіальний орган ДФС за місцем проживання наступні документи:

 1. Загальні документи:
  1. Заява;
  2. Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д (довгострокова віза), якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);
  3. Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  4. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (після пред’явлення повертається) та його копію; Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;
  5. Клопотання (подання) приймаючої сторони (роботодавця)[детальніше про види подання в ч. 5-11 та в ч.13 ст. 5 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства] із зобов’язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС України за місцем оформлення посвідки, територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства; Клопотання має бути на офіційному бланку юридичної особи з підписом керівника та печаткою. Також воно має містити адресу житла, що надається іноземцю для проживання і зобов’язання про покриття затрат на перебування в Україні (якщо затрати покриваються приймаючою стороною).
  6. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  7. Квитанцію про сплату адміністративного збору та державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
  8. Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);
  9. Копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);
  10. Оригінал посвідки на тимчасове проживання.
 2. Додаткові документи, які можуть бути потрібними для подовження посвідки на тимчасове проживання іноземців або осіб без громадянства, які є засновниками та / або учасниками та / або бенефеціарними власниками юридичної особи зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб (залежно від форми здійснення іноземної інвестиції):
  • Копія установчого документа юридичної особи;
  • Відомості про розмір частки іноземця або особи без громадянства - засновника (учасника) юридичної особи у сумі не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, як внеску до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі;
  • Копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок до статутного капіталу юридичної особи, та копія акта приймання-передачі такого майна, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі;
  • Копія акта приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок до статутного капіталу юридичної особи, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України;
  • Виписка з рахунку в цінних паперах, якщо іноземець або особа без громадянства є акціонером акціонерного товариства, зареєстрованого в Україні.

Додаткові документи мають бути посвідчені уповноваженою посадовою особою юридичної особи.

Термін подачі і розгляду заяви

Подача для розгляду заяви для продовження посвідки на тимчасове проживання іноземців або осіб без громадянства здійсняється не пізніше як за 15 календарних днів до закінчення строку дії цієї посвідки.

Подовжена посвідка на тимчасове проживання видається протягом 15 днів з дня подачі заяви про її оформлення.

Строк дії документу

Строк дії посвідки на тимчасове проживання в Україну іноземця чи особи без громадянства складає 1 рік, за виключенням наступних випадків:

 • Іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання - строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
 • Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги - строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту;
 • Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб – два роки.
 • Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання - період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.

Ціна та термін продовження посвідки

Вартість:
 • Адміністративний збір – 20 неоподатковуваних мінімумів
 • Державне мито – 2 неоподатковуваних мінімумів
 • Оформлення – від 5000 грн
 • Бланк

Термін виконання - до 15 робочих днів

Від сплати мита звільняються:

 • громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди І та ІІ групи.

Увага! Додаткові витрати оплачуються окремо: довіреність, фотографії і т.д.

Замовивши в ЮК «ENTIRE» продовження посвідки на тимчасове проживання, ви гарантовано швидко, без зусиль і втрати свого часу, зможете продовжити реалізацію своєї мети в Україні. Ціна продовження посвідки при цьому виявиться найвигідніша, а професіоналізм юристів і спектр послуг - максимальний.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!