Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з реєстрації патенту на корисну модель за найнижчими цінами та в мінімальні терміни. Незаперечною нашою перевагою є САМА НИЗЬКА ЦІНА І ВЕЛИКИЙ ДОСВІД надання юридичних послуг в області інтелектуального права та безпосередньо у сфері реєстрації патенту на корисну модель.

Патент на корисну модель - це офіційний охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності.

Виключне право використання запатентованого об'єкта дозволяється тільки власнику патенту.

Законодавство про реєстрацію патенту на корисну модель в Україні у 2023

Відповідно до законодавства України реєстрацію та видачу патенту на корисну модель здійснює тільки Мінекономрозвитку через державне підприємство "Укрпатент".

Реєстрація патенту на корисну модель передбачена для наступних об'єктів:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини);
 • процес (спосіб);
 • нове застосування раніше відомого продукту чи процесу (способу).

Реєстрація патенту на корисну модель не може бути застосована для наступних об'єктів :

 • Сорти рослин і породи тварин
 • Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, які не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів.
 • Топографії інтегральних мікросхем.
 • Результати художнього конструювання.
 • Відкриття, наукові теорії та математичні методи.
 • Методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо).
 • Правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів.
 • Проекти та схеми планування споруд, будинків, територій.
 • Умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції.
 • Комп'ютерні програми.
 • Форма подання інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

Законодавче регулювання реєстрації патенту на корисну модель відбувається на підставі таких нормативних актів:

 • Цивільний кодекс України.
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».
 • Указ МОН №22 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».
 • Указ МОН №197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель».

Умови видачі патенту на корисну модель

Необхідна умова патентоспроможності корисної моделі - це її новизна та промислова придатність.

Патент на корисну модель видається строком на 10 років з моменту його отримання.

Документи для реєстрації патенту на корисну модель

Для реєстрації патенту на корисну модель зацікавлена особа (або представник за дорученням) подає до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) заявку про намір отримати патенту. Заявка складається для одного об'єкту та включає:

 • Заява від заявника на реєстрацію  корисної моделі
 • Інформація про заявника.
 • Поштова адреса.
 • Макет об'єкта.
 • Опис об'єкта.
 • Довіреність на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників.
 • Заява на реєстрацію корисної моделі в митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності.

За подачу заявки сплачується мито. Платіжний документ подається разом із заявкою або протягом 2 місяців з дня її подачі. 

Етапи реєстрації патенту на корисну модель

Реєстрація патенту передбачає наступні етапи:

 1. Патентно-інформаційний пошук для виявлення раніше зареєстрованих аналогів.
 2. Формування пакету документів і подача їх в Укрпатент.
 3. Подача документів.
 4. Проведення експертизи та призначення дати подачі заявки.
 5. Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру.
 6. Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність».
 7. Отримання патенту України на корисну модель.
 8. Реєстрація в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності.

Пакет послуг
Реєстрація патенту на корисну модель

Складові процесу реєстраціїВартість, грн
Заявник фізична особаЗаявник юридична особа

Детальна консультація з патентування

Компонування заявки

1500

Консультація

Підготовка заявки

Отримання опису заявки

Ведення кореспонденції з Укрпатентом

Отримання патенту (6 - 8 міс.)

3500

Пошук аналогів та вибір прототипу

1000

Складання опису

1000

Складання опису, реферату, формули, схеми та креслення

від 1000

Державні збори за подачу заявки (впливає кількість пунктів формули)

від 480

від 2400

Державні збори за публікацію (впливає кількість аркушів)

від 120

від 600

Прискорення реєстрації (3 - 4 міс.)

1500

Реєстрація в митному реєстрі (на 6-12 міс.)

від 2500

Щорічна підтримка дійсності патенту

від 500

Завдяки співпраці з нашою компанією Ви зможете заощадити свій час і позбавитеся необхідності багаторазово відвідувати державні інстанції, вивчати законодавство та заповнювати юридичні документи для реєстрації патенту на корисну модель в Україні. Все це зроблять за Вас наші кваліфіковані юристи з гарантією якісного результату.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!