Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з Міжнародної реєстрації торгової марки (ТМ) за найнижчими цінами і в мінімальні терміни. Незаперечним нашою перевагою є САМА НИЗЬКА ЦІНА ТА ВЕЛИКИЙ ДОСВІД надання юридичних послуг в області інтелектуального права та безпосередньо в сфері міжнародної реєстрації ТМ.

Міжнародна торгова марка (ТМ) - це будь-яке позначення або комбінація позначень, зареєстрованих в двох і більше країнах, що дозволяє відрізняти товари і послуги одних виробників від таких же або однорідних товарів і послуг інших виробників.

Міжнародна реєстрація торгової марки з території України здійснюється через ДП "Укрпатент" і надає максимально можливий захист від неправомірного використання торговельної марки на території інших держав. .  Це відверне неправомірне використання ТМ і недобросовісну конкуренцію. Конкурентоспроможність на міжнародному рівні забезпечується саме свідоцтвом на знак для товарів і послуг в інших державах.

Законодавство про міжнародну реєстрацію торгової марки в 2023

Міжнародна реєстрація торгової марка та знака для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплено лише останнє.

Міжнародна реєстрація торгової марки (ТМ) передбачена для таких елементів:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх поєднання, образотворчі елементи, поєднання кольорів);
 • будь-яка комбінація позначень.

Законодавче регулювання здійснюється на підставі таких нормативних актів:

 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року
 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»
 • Постанова КМУ №1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів

Умови видачі свідоцтва

Свідоцтво про міжнародну реєстрацію торгової марки видається строком на 10 років від дати подання заяви до Укрпатенту. Власник ТМ може продовжити термін за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва. Кількість подовжень необмежане.

Способи міжнародної реєстрації торгової марки

Міжнародна реєстрація ТМ в країні, де потрібен захист

Для того щоб зареєструвати торгову марку в певній країні, необхідно подати заявку в патентне відомство цієї держави. Заявки подаються в патентні відомства кожної країни окремо через зарубіжних патентних повірених.

Переваги:

 1. Окремі держплатежі в кажній державі.
 2. Не залежить від реєстрації торгової марки в Україні.

Недоліки:

 1. Необхідність пошуку зарубіжних патентних повірених і виплати їм гонорарів.        
 2. Необхідність переведення всіх документів на мову країни подачі заявки.        

Міжнародна реєстрація ТМ за Мадридською системою

Згідно Мадридської угоди і Мадридського протоколу здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Проводиться міжнародна реєстрація торгової марки (знака для товарів і послуг) в кожній із країн - учасниць Мадридської Угоди і Протоколу. До цього знак повинен пройти процедуру державної реєстрації в ДП «Укрпатент» або хоча б повинна бути подана заявка на реєстрацію. Після цього в Міжнародне бюро ВОІВ через Укрпатент подається одна заявка на реєстрацію торгової марки, в якій потрібно вказати держави, де необхідно отримати захист торгової марки. При подачі заявки необхідно сплатити перелік мит в одній валюті (швейцарські франки).

В результаті міжнародної реєстрації знак для товарів і послуг вноситься в міжнародну базу ROMARIN із зазначенням держав, в яких знак зареєстрований і переліком товарів і послуг,  для яких він використовується.

Переваги:

 1. Подача лише однієї спільної заявки на одній мові (англійська, французька або іспанська), в якій зазначаються всі потрібні країни.
 2. Реєстрація торговельної марки в подальшому може бути територіально розширена при додаванні країн.
 3. Для реєстрації не потрібно вдаватися до допомоги зарубіжних фахівців з інтелектуальної власності, так як заявка на реєстрацію подається в Патентне відомство України.
 4. Платіж за реєстрацію оплачується в одній валюті (швейцарських франках).

Недоліки:

 1. Не всі країни підписали Мадридську угоду (Мадридський протокол).
 2. Реєстрація по мадридської системі буде фінансово не вигідною, якщо потрібно зареєструвати торгову марку в одній-двох країнах.
 3. У разі відмови в реєстрації торгової марки в будь-якій країні, для опротестування цієї відмови необхідно буде звертатися до патентних повірених у цій країні.

Пакет послуг
Міжнародної реєстрації торгової марки (ТМ)

Складові міжнародної реєстрації ТМ

Вартість
Проста ТМ
(Текст чорно-білий)
Комбінована ТМ
(Текст і зображення)

Консультація

Складання заявки

Отримання опису документів

Ведення кореспонденції з Укрпатентом

Ведення кореспонденції з ВОІВ

Отримання свідоцтва на ТМ

10000 грн

Державний збір за подачу міжнародної заявки до Укрпатенту

600 грн

Міжнародне базова мито (basic fee)

653 швейц. франків (CHF)

903 швейц. франків (CHF)

Міжнародна добавочне мито (complementary fee)

Для деяких країн мито індивідуальне (individual fee)!

100 швейц. франків (CHF)

за кожну з країн

Міжнародна додаткове мито (supplementary fee)

100 швейц. франків (CHF)

за кожен клас МКТП більше 3х

Завдяки співпраці з нашою компанією Ви зможете заощадити свій час і позбавитеся від необхідності багаторазово відвідувати державні інстанцій, вести тривалу переписку, вивчати законодавство і заповнювати юридичні документи для Міжнародної реєстрації торговельної марки (ТМ). Все це зроблять за Вас наші кваліфіковані юристи з гарантією якісного результату.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!