Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з національної Реєстрації торгової марки (ТМ) в Україні за найнижчими цінами та в мінімальні терміни. Незаперечною нашою перевагою є САМА НИЗЬКА ЦІНА ТА ВЕЛИКИЙ ДОСВІД надання юридичних послуг в області інтелектуального права та безпосередньо у сфері реєстрації ТМ.

Пакети послуг
з реєстрації торгової марки
НазваВартість, грнТермін, місяці
1 Пакет «СТАНДАРТ» 2500
від 2000
18-24
2 Пакет «ПРЕМІУМ» 5000
від 4000
10-12
ПОПЕРЕДНЯ КОНСУЛЬТАЦІЯ

Cвідоцтво на знак для товарів і послуг, Україна

Торгова марка (ТМ) - це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

При реєстрації торгової марки видається свідоцтво на знак для товарів і послуг. Це свідоцтво є офіційним охоронним документом, що підтверджує право власності на ТМ. Виключне використання ТМ дозволяється тільки власнику свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Законодавство про реєстрацію торгової марки в Україні в 2023

Реєстрація торгової марки та знака для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплено лише останнє.

Реєстрація торгової марки (ТМ) передбачена для таких елементів:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх поєднання, образотворчі елементи, поєднання кольорів);
 • будь-яка комбінація позначень.

Законодавче регулювання реєстрації торгової марки (ТМ) відбувається на підставі таких нормативних актів:

 • Цивільний кодекс України.
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».
 • Постанова КМУ № 1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності».
 • Наказ МОН №116 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №790 «Про затвердження Правил узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення якої-небудь особи з матеріалами заяви на об'єкт права інтелектуальної власності».
 • Наказ МОН №228 «Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності».
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року.

Умови видачі свідоцтва про реєстрацію торгової марки

Свідоцтво для торгової марки видається строком на 10 років з дати подачі заяви в Укрпатент. Цей термін власник може продовжити за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва раз на 10 років.

Документи для реєстрації торгової марки

Для реєстрації торгової марки зацікавлена особа (або представник за дорученням) подає до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) заявку про намір отримати свідоцтво. Заявка складається для одного товарного знака та містить:

 • Клопотання з проханням зареєструвати знак, написане по встановленій законодавством формі, українською мовою.
 • Інформація про заявника: ПІБ та адреси заявника (українською мовою).
 • Чітке зображення знака.
 • Перелік згрупованих за МКТП товарів і послуг, для яких планується використання торгової марки.

За подачу заявки сплачується збір з розрахунку кількості заявлених класів МКТП. Платіжний документ подається разом із заявкою або протягом 2 місяців з дня її подачі.

Етапи реєстрації торгової марки

Реєстрація торгової марки передбачає наступні етапи:

 1. Перевірка заявки на наявність усіх документів, установлення дати подачі заявки на знак товарів і послуг та повідомлення про це.
 2. Формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг МКТП.
 3. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
 4. На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень:
  • зареєструвати ТМ для всіх зазначених у заявці товарів і послуг
  • відмовити в реєстрації ТМ
  • зареєструвати ТМ щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити
 5. Оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ і державний збір за публікацію інформації про його видачу.

Пакет послуг з реєстрації ТМ
«СТАНДАРТ»

Гарантовані складові пакету

 1. Безкоштовна консультація з питань реєстрації ТМ;
 2. Консультація з підбору класів МКТП для реєстрації вашої ТМ;
 3. Проведення пошуку по зареєстрованим та поданим на реєстрацію ТМ в Україні (протягом 7 днів);
 4. Підготовка повного пакету документів на реєстрацію ТМ  (Заявка на реєстрацію, Зразки зображень ТМ, перелік та опис класів МКТП);
 5. Подача повного пакету документів на реєстрацію та проведення державної реєстрації ТМ;
 6. Підтримка та контроль реєстрації ТМ (написання клопотань, листів-звернень до Укрпатенту);
 7. Отримання офіційних документів ТМ (Свідоцтва про реєстрацію ТМ);
 8. Сплата необхідних платежів (державного мита).

Ціна та термін реєстрації ТМ

Вартість послуги - від 2000 грн

Термін виконання - 18-24 місяці


Пакет послуг з реєстрації ТМ
«ПРЕМІУМ»

Гарантовані складові пакету

 1. Безкоштовна консультація з питань реєстрації ТМ;
 2. Консультація з підбору класів МКТП для реєстрації вашої ТМ;
 3. Проведення пошуку по зареєстрованим та поданим на реєстрацію ТМ в Україні (протягом 3 днів);
 4. Підготовка повного пакета документів на реєстрацію ТМ  (Заявка на реєстрацію, Зразки зображень ТМ, перелік та опис класів МКТП);
 5. Подача повного пакета документів на реєстрацію та проведення державної реєстрації ТМ;
 6. Підтримка та контроль реєстрації ТМ (написання клопотань, листів-звернень до Укрпатенту);
 7. Отримання офіційних документів ТМ (Свідоцтва про реєстрацію ТМ);
 8. Сплата необхідних платежів (державного мита).

Ціна та термін реєстрації ТМ

Вартість послуги - від 4000 грн

Термін виконання - 10-12 місяців


Розрахунок вартості реєстрації ТМ

Пакет «Стандарт», строк отримання свідоцтва від 18-24 місяців

 • Гонорар за подачу заявки в одному класі — 2000 грн.
 • Додатково за кожен клас понад один — 500 грн.
 • Збір за подачу заявки в одному класі — 4000 грн.
 • Додатковий збір за кожен клас понад один — 4000 грн.
 • Додатковий збір за подачу в кольорі — 1000 грн.
 • Збір за публікацію в одному класі — 600 грн.
 • Додатковий збір за кожен клас понад один — 600 грн.
 • Додатковий збір за публікацію в кольорі — 200 грн.
 • Державне мито — 85 грн.

Пакет «Преміум», строк отримання свідоцтва від 10-12 місяців

 • Гонорар за подачу заявки в одному класі — 4000 грн.
 • Додатково за кожен клас понад один — 500 грн.
 • Збір за подачу заявки в одному класі — 4000 грн.
 • Додатковий збір за кожен клас понад один — 4000 грн.
 • Додатковий збір за подачу в кольорі — 1000 грн.
 • Збір за публікацію в одному класі — 600 грн.
 • Додатковий збір за кожен клас понад один — 600 грн.
 • Додатковий збір за публікацію в кольорі — 200 грн.
 • Державне мито — 85 грн.

Замовлення прискореної експертизи відразу після подачі заявки, строк отримання свідоцтва 7,5-8 місяців

 1. Гонорар за замовлення прискореної експертизи — 2000 грн.
 2. Словесне позначення:
  • Збір за проведення прискореної експертизи в одному класі — 5220 грн.
  • Додатково за кожен клас понад один — 612 грн.
 3. Комбіноване позначення:
  • Збір за проведення прискореної експертизи в одному класі – 9396 грн.
  • Додатково за кожен клас понад один — 960 грн.

Додаткові витрати залежно від обраної послуги

Проведення пошуку по зареєстрованим та поданим на реєстрацію ТМ в Україні протягом 7 робочих днів

 1. Пошук словесного позначення:
  • Гонорар за проведення пошуку – 1000 грн.
  • Збір за пошук в одному класі – 864 грн.
  • Додатково за кожний клас більше одного – 174 грн.
 2. Пошук комбінованого позначення:
  • Гонорар за проведення пошуку– 1000 грн.
  • Збір за пошук в одному класі – 1728 грн.
  • Додатково за кожний клас більше одного – 348 грн.

Проведення пошуку по зареєстрованим та поданим на реєстрацію ТМ в Україні протягом 3 робочих днів

 1. Пошук словесного позначення:
  • Гонорар за проведення пошуку – 1500 грн.
  • Збір за пошук в одному класі – 1728 грн.
  • Додатково за кожний клас більше одного – 348 грн.
 2. Пошук комбінованого позначення:
  • Гонорар за проведення пошуку– 1500 грн.
  • Збір за пошук в одному класі – 3456 грн.
  • Додатково за кожний клас більше одного – 693 грн.

Завдяки співпраці з нашою компанією Ви зможете заощадити свій час і позбавитеся від необхідності багаторазово відвідувати державні інстанції, вивчати законодавство та заповнювати юридичні документи для реєстрації торгової марки (ТМ) в Україні. Все це зроблять за Вас наші кваліфіковані юристи з гарантією якісного результату.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!