Дана Політика конфіденційності передбачає обов’язкові для ТОВ «Юридична компанія «ENTIRE» (надалі за текстом також – «ЮК «ENTIRE») умови з обробки і захисту отриманої від Вас інформації.

Файли cookie та інші аналогічні технології

При відвідуванні Вами веб-сайту https://entire.com.ua/ (надалі за текстом також – «Сайт») ЮК «ENTIRE» може застосовувати файли cookie та інші аналогічні технології, які автоматично збирають про Вас інформацію, не ідентифікуючи Вашу особу, у тому числі відомості про моделі, версії операційної системи, IP-адреси або інші унікальні ідентифікатори пристроя, налаштування, типи і мови браузера, відвідані сторінки Сайту, дату і час їх відвідування, дату і час URL переходів.

Ви можете налаштувати свій веб-браузер таким чином, щоб він блокував файли cookie, однак, у разі відмови від прийому cookie, певні функції та сервіси Сайту не будуть працювати належним чином.

ЮК «ENTIRE» гарантує, що дані, зібрані за допомогою файлів cookie та інших аналогічних технологій можуть бути використані виключно для забезпечення більш комфортного і індивідуалізованого перебування на Сайті, а також проведення аналізу та оцінки ефективності роботи Сайту, підвищення його функціональності, якості та безпеки.

Персональні дані

Ви можете використовувати Сайт, не розголошуючи свої персональні дані. Однак, якщо без представлення персональних даних надання Вам запропонованої на Сайті послуги неможливо, ЮК «ENTIRE» має право не здійснювати будь-які дії до моменту отримання від Вас необхідних даних.

З метою належного надання юридичних послуг, ЮК «ENTIRE» обробляє наступні персональні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • місце проживання;
 • паспортні дані;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • контактний телефон;
 • адреса електронної пошти;
 • банківські реквізити;
 • інші дані, добровільно надані Вами.

Підставою для обробки персональних даних є Ваша додаткова Згода на обробку персональних даних, наявність якого підтверджується Вашими конклюдентними діями з надання ЮК «ENTIRE» своїх персональних даних.

Ваші персональні дані підлягають включенню до бази персональних даних «Клієнти» і можуть оброблятися ЮК «ENTIRE» будь-якими встановленими законодавством України способами відповідно до умов, які містяться в  Згоді на обробку персональних даних.

Надаючи свої персональні дані, Ви гарантуєте, що вони є в даний час і залишаться в майбутньому справжніми, точними, повними і актуальними.

Ви погоджуєтеся з тим, що в разі надання Вами неправдивої, неточної, неповної або застарілої інформації, ЮК «ENTIRE» має право відмовити Вам в подальшому використанні Сайту і наданні послуг, а також стягнути з Вас всі понесені збитки та інші витрати, пов’язані з отриманням від Вас недостовірної інформації.

ЮК «ENTIRE» зобов’язується вживати необхідні технічні та організаційні заходи щодо захисту Ваших персональних даних від незаконної обробки. Разом з тим ЮК «ENTIRE» не гарантує безпеку Ваших персональних даних під час їх надання та/або отримання і подальшої обробки.

Збереження бажаної конфіденційності персональних даних передбачає використання Вами програмно-апаратної складової, що дозволяє захищати передану і прийняту ЮК «ENTIRE» інформацію від незаконного до неї доступу.

ЮК «ENTIRE» не несе відповідальності за можливі негативні наслідки порушення режиму конфіденційності персональних даних у разі добровільного надання Вами своїх персональних даних для загального доступу необмеженому колу осіб.

Інша інформація, передана ЮК «ENTIRE» в ході переговорів, а також у процесі надання юридичних послуг та виконання юридичних дій

Всі відомості про фінансові, технічні, виробничі, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти Вашої діяльності, які стали відомі ЮК «ENTIRE» в ході переговорів, а також під час надання юридичних послуг та виконання юридичних дій є конфіденційною інформацією.

ЮК «ENTIRE» зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію без Вашої письмової згоди за винятком таких випадків:

 • при наданні Конфіденційної інформації співробітникам ЮК «ENTIRE» та її уповноваженим представникам в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків;
 • при отриманні письмового запиту від компетентного органу державної влади України, відповідь на який вимагає розкриття Конфіденційної інформації;
 • для виконання ЮК «ENTIRE» своїх зобов’язань перед Вами;
 • у разі використання Конфіденційної інформації з метою отримання банківських послуг в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування ЮК «ENTIRE»;
 • при зверненні ЮК «ENTIRE» у відповідні державні органи для захисту своїх прав та/або інтересів;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб вимоги щодо забезпечення конфіденційності переданої Вами інформації були оформлені у вигляді договірного зобов’язання, ЮК «ENTIRE» пропонує Вам підписати Договір про конфіденційність з доданою до нього формою Акта прийому-передачі конфіденційної інформації.

 Завантажити договір про конфіденційність