Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:

  1. дату та місце проведення установчих зборів;
  2. осіб, які брали участь в установчих зборах;
  3. рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
  4. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
  5. рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
  6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
  7. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
  8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

  1. щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
  2. щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!