Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності затверджений постановою Кабінету Міністрів України №224  від 06.04.1995 року. 

Згідно пункту 4 Постанови КМУ №224  підставою для розгляду справи про правопорушення  у  сфері містобудівної   діяльності   є   відповідний  протокол,  складений посадовою  особою  інспекції  за  результатами  перевірки.

Разом з протоколом   складається   припис.   Припис   складається  у  двох примірниках.  Перший  примірник  припису  вручається  під розписку керівнику або уповноваженому представнику суб’єкта містобудування. Другий примірник залишається в матеріалах справи. 

Відповідно до пункту 9 Постанова  про  накладення  штрафу  складається  у  трьох примірниках.  Перший примірник  постанови у триденний строк після прийняття   постанови  вручається  під  розписку  керівникові  або уповноваженому    представникові    суб’єкта   містобудування   чи надсилається  поштою,  про  що  робиться  запис  у  справі.

Другий примірник   у   разі   несплати   штрафу   в   установлений  строк пред’являється  інспекцією  до  примусового виконання у порядку та строки,  що  визначені Законом України "Про виконавче провадження" , а третій - залишається в інспекції, яка наклала штраф.

В пункті 12 зазначено Постанову  про  накладення штрафу може бути оскаржено до суду  протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк інспекції, яка наклала штраф.

Підставою  для оскарження штрафу, може бути грубе порушення процедури перевірки об’єкту містобудування та складання Постанови про накладення штрафу  за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Внесення до постанови   даних, що не відповідають дійсності. Не ознайомлення інспектором ДАБК суб’єкта містобудування  з  Актом перевірки, приписом, протоколом про правопорушення в сфері  містобудівної діяльності, направленням 

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!