Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові   сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва(далі – містобудівні умови і обмеження).

Містобудівні умови та обмеження – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки,її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Для отримання містобудівних умов та обмежень замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного підрозділу районної державної адміністрації,виконавчого комітету міської ради) із заявою установленої форми, до якої додаються:

  • засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
  • ситуаційний план-схема щодо місцезнаходження земельної ділянки;
  • викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
  • кадастрова довідка з містобудівного кадастру(у разі наявності);
  • черговий кадастровий план(витяг із земельного кадастру –у разі відсутності містобудівного кадастру);
  • фотофіксація земельної ділянки(з оточенням);
  • містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва;

На підставі отриманого Пакета документів структурний підрозділ уповноваженого органу містобудування та архітектури визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівній документації на місцевому рівні, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та за його результатами протягом семи робочих днів:

надає замовнику примірник містобудівних умов та обмежень, підписаний керівником уповноваженого органу містобудування і архітектури

або

надає відмову у видачі містобудівних умов та обмежень з відповідним обґрунтуванням.

Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об'єкта і не можуть бути зупинені у зв’язку з розробленням, внесенням змін або оновленням містобудівної документації на місцевому рівні.

 

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!