Особа,  яка має  наміри  здійснити будівництво індивідуального житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель,споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці повинна отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного підрозділу районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради) із Заявою до якої додаються:

  • засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію;
  • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову у разі необхідності (зазначенні вимоги застосовуються у випадках, коли наміри забудови мають не всі співвласники земельної ділянки або домоволодіння;
  • ескізні наміри забудови(виконується у довільній графічній та текстовій формі і містить інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних  мереж  і споруд , фасадів та планів поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, переліку систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
  • проект будівництва (розробляється та включається до будівельного паспорта лише за бажанням замовника).

У разі необхідності з метою конкретизації намірів забудови або уточнення містобудівної ситуації крім зазначених документів за згодою замовника можуть надаватись додаткові  матеріали:  топографо-геодезична  зйомка, технічна інформація про існуючі на ділянці об’єкти будівництва, характеристики запланованих систем автономного інженерного забезпечення тощо.

На підставі отриманого пакета документів структурний підрозділ Уповноваженого органу містобудування та архітектури:  надає замовнику примірник будівельного паспорта, підписаний керівником уповноваженого органу містобудування і архітектури. Або. Надає відмову у видачі будівельного паспорту з відповідним обґрунтуванням.

 

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!