Закон України про друковані ЗМІ - картинка

Усі дії, що пов’язані з пошуком, збиранням, аналізом, інтерпретацією та розповсюдженням різноманітних відомостей регулюються законом України про друковані засоби масової інформації. Нормативний акт діє з 1992 року та регулює правові норми діяльності журналістів.

Конституція України гарантує кожному українцю право на вільний збір  та розповсюдження даних будь – яким зручним для нього способом, забороняє цензуру в будь – яких її проявах. Обмеження цього права може бути обумовлено в законі для захисту державної безпеки та цілісності території.

Що таке ЗМІ

ЗМІце організації, що займаються збиранням, аналізом, обробкою та випуском інформації в тираж або широкі маси. Видання, що випускається з періодичністю раз на рік та частіше, має унікальну назву, підлягає обов’язковій державній реєстрації (легалізації).

Закон не передбачає обмеження розміру тиражу для того, щоб інформаційне видання вважалось ЗМІ.

Виділяють наступні види ЗМІ, залежно від форми, в якій зафіксована інформація:

 • друковані;
 • електронні – ТВ та радіо;
 • інформаційні агентства;
 • інтернет.

Друковані ЗМІ завжди вважались найбільш перспективними. Їх переваги:

 • доступність широким масам, невисока вартість;
 • прочитану інформацію можна зберегти, перечитати, передати далі;
 • можливість швидко ознайомитися з масивом інформації або відкласти прочитання до більш зручного часу;
 • можна донести до читачів цифри, таблиці, зведення та будь – яку інформацію, яка погано сприймається на слух.

З розвитком інтернет - технологій з`явився  ще більш дешевий та оперативний спосіб передачі даних, але рівень довіри до друкованих ЗМІ залишається на більш високому рівні.

Основні види друкованих ЗМІ: газети, довідники, бюлетені, журнали, листівки тощо.

Функції ЗМІ

Засоби масової інформації відіграють важливу роль в системі комунікації суспільства.

Функції, які виконують ЗМІ в суспільстві:

 • передача інформації, що стосується будь - яких сфер суспільного життя;
 • вплив на громадську думку;
 • мобілізація населення на виконання будь – яких дій;
 • маркетингова та рекламна.

Деякі друковані видання  використовуються для висвітлення політичного життя держави.

Положення закону

Закон України про ЗМІ гарантує свободу слова друкованих видань та право на вільне розповсюдження та застосування будь – якої інформації. Дана норма  - це важлива умова свободи людини, як вищої цінності в суспільстві та державі.

Закон про ЗМІ забороняє:

 • будь - яке втручання в професійну діяльність журналістів, протидію їх роботі та виконанню обов’язків;
 • контроль змісту інформації;
 • замовчування відомостей, важливих для суспільства;
 • забороняти висвітлення конкретних тем або критику представників влади.

Порушення пунктів Закону про засоби масової інформації та навмисне перешкоджання діяльності журналістів тягне за собою відповідальність.

Законом забороняється:

 • використання ЗМІ для розповсюдження закликів до повалення влади силовими методами;
 • пропаганда війни, схвалення насильства та фактів жорстокості;
 • розпалювання расової та релігійної ворожнечі;
 • втручання в особисте життя громадян, приниження їх честі та гідності.

Мовою видання друкованих ЗМІ є українська, а також інші іноземні мови. Стиль викладення повинен відповідати морально-етичним нормам, використання ненормативної лексики не допускається.

Журналісти під час виконання службових обов’язків знаходяться під юридичним та соціальним захистом.

Засоби масової інформації відіграють важливу роль в ефективному розвитку суспільства, становленні демократії та підвищення якості життя громадян. Нормативні акти, що визначають державну політику в сфері інформації, направлені на реалізацію прав і свобод громадян України.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!